Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam žiakov, končiacich v šk. r.1973/74, 9. ročník ZDŠ v Domaniži

Trieda: 9.A tr. uč.: Anna Falťanová zomrela 1993 

1. Milan Badík    2. Anna Badíková   3. Peter Bírošík  Z   4. Alžbeta Bírošíková Čičkánová   5. Miroslav Blaško 6. Irena Blašková Škultetyová   7. Naďa Bošková Mgr. Kováčiková  8. Jana Briestenská Haviarová    9.   Anna Čelková  10. Helena Čelková   11. Jolana Dúbravková Drevenáková  12. Mária Ďureková Z 13. Jozef Hudček  14. Jana Chúpková Galková 15. Miroslav Kardoš Ing.  16. Peter Kardoš. 17 Ľubomír Kamas. 18 Jana Krajčoviechová Kotruchová  19. Dušan Lednický  20. Štefan Lednický kost. 22. Štefan Marguš. 23. Anna Pohanková.  23. Miroslav Prievozník. 24. Anton Ševčík Z  25. Jozef Šramčík  26. Alena* Uhliariková Ing. Rojková  27. Anna Vančová  28. Anna Villínová Mrišová  29. Mária Záhornacká

  Trieda: 9.B tr. uč.: Danica Jankechová zomrela  2004 

1. Ján Bánovčin  2. Jana Bartovičová  3. Miroslav Boško 4. Oľga Bírošíková 5. Stanislav Blaško  6. Milan Čelko general 7. Ján Domanický  8. Irena Dubcová Chudá  9. Marta Dubovanová Petríkova  10. Miroslav Dudák  11. Anna Falathová 12. Anna Hradňanská  Danielčiková  13. Anna Kardošová Vlasáková 14. Jozef Kardoš  15. Mária Kardošová Janečková 16. Jana Kardošová  17. Daša Koleková 18. Vladimír Kardoš Z  19. Štefan Lednický CANADA   20. Mária Mrišová  21. Peter Majerčík 22. Milan Ondrejka  23. Iveta Pažitná Strelcová  24. Ján Pilár 25. Mária Pohanková  26. Śtefan Pohanka Ing.  27. Lýdia Sádecká    28. Miroslav Sádecký  29. Viera Sádecká Ďurmeková 

Trieda: 9.C tr. uč.: PaeDr.Vierka Sádecká bola prítomná na stretnutí.

1. Ladislav Babinec Z  2. Jarmila Bošková Brveníková  3. Jolana Bošková Ing. Kuricová  4. František Boško   5. Ján Boško Z  6. Miroslav Boško žije v zahraničí 7. Vladimír Brveník  8. Marta Briestenská  9. Božena Čelková Kojišová  10. Ondrej Čelko  11. Štefánia Gáliková Pohanková  12. František Galko  13. Jana Haviarová  14. Emília Hozdeková Šaradínová 15. Mária Chúpková  16. Dušan Jurkech  17. Emília Kardošová  Z  18. Zuzana Kardošová  19. Štefan Kasman  20. Darina Kľúčiková Nebázlivá 21. Ľubica Kukučiarová Oráviková  22. Vladimír Lednický  23. Štefan Lednický  24. Mária Michálková Z  25. Jozef Pavlík 26. Lýdia Pohanková Špániková.  27. Peter Ševčík Z  28. Alena Špániková  29. František Špánik    30. Emília Valičková Šulyová 

 1. Miroslav Lednický  2. Tono Galko 3. Tono Harant  4. Čelko Ján  5. Miroslav Ďurek  6. Viktor Čelko  7. Svitek Pavol

 

Náhľad fotografií zo zložky Foto Stretko 1